7 Gouden tips

Voor omgang met kinderen van nu

Dit unieke boekje met 7 Gouden Tips voor omgang met kinderen van nu is bedoeld voor ouders, leerkrachten en begeleiders, die te maken hebben met kinderen van nu. We willen je op een toegankelijke wijze meer inzicht bieden in de belevingswereld van kinderen van deze tijd. De verworven inzichten zijn vertaald in zeven concrete tips. Het benutten van deze tips zorgt ervoor dat de kinderen in jouw omgeving zich veilig voelen, worden uitgedaagd en zich persoonlijk goed ontwikkelen.

We kunnen kinderen leren hun gedachten en gevoelens te regisseren en zich beter af te schermen voor de vele prikkels van buitenaf. Daarnaast kunnen we de prestatiedruk verlagen en kinderen wat meer vrijheid en ruimte geven. Elk mens verlangt naar: rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, vrijheid en regelruimte, acceptatie en waardering. Dit geldt natuurlijk ook voor de kinderen van nu!

Deel dit bericht