Een voorziening voor
hoogsensitieve jeugdigden

Jeugdhulp

Flowkids is een voorziening waar (dag) begeleiding jeugdhulp, en maatschappelijke ondersteuning worden geboden aan hoogsensitieve jeugdigen. De activiteiten vinden plaats op een kleinschalige natuurlocatie in de omgeving van Breda.

De voorziening is bedoeld voor hoogsensitieve jeugdigen in de leeftijd tussen 6 en 21 jaar die door overprikkeling overbelast zijn geraakt in het reguliere onderwijs. De jeugdigen hebben naar binnen gerichte gedragsproblemen, een internaliserende gedragsproblematiek.

Hoogsensitiviteit en schooluitval

Hoogsensitieve kinderen krijgen stress wanneer er te weinig tijd en rust is voor diepgaande informatieverweking, door te snelle en onnatuurlijke overgangen of een te veel aan omgevingsgeluid. Ze raken overprikkeld als er te veel regels worden opgelegd of de situatie niet rechtvaardig voelt. Ze neigen zich te veel aan te passen aan (on)uitgesproken wensen of behoud van harmonie in de groep. Het onderwijssysteem stelt vaak eisen waar hoogsensitieve kinderen moeilijk aan kunnen voldoen. Druk op automatiseren, verwerkingssnelheid en opgelegde leerstof zijn dan sterke triggers. Als die stress te lang duurt en ontspanning en rust uitblijven, kunnen burn-outklachten ontstaan met schooluitval tot gevolg.

Als gevolg van overprikkeling en het wegcijferen van zichzelf ontstaan vaak eerst  psychosomatische klachten zoals hevige vermoeidheid die kan  leiden tot extreme angsten en uitbarstingen die als eerste naar buiten komen in de veilige thuisomgeving. Deze kunnen zich doorontwikkelen tot angst- dwangstoornissen, burn-out en of depressie. Op school laten deze kinderen (nog) lange tijd sociaal wenselijk gedrag zien, waardoor de leerkracht hen vaak niet (h)erkent. Als deze kinderen tijdig herkend en geholpen worden, kunnen zwaardere vormen van jeugdhulp, speciaal onderwijs en medicatie in de meeste gevallen worden voorkomen.

Flowkids is daarom actief op zowel het terrein van de preventie als op herstel na uitval. Hoogsensitieve kinderen die overbelast raken in het regulier onderwijs kunnen bij deze gecombineerde onderwijs- jeugdhulpvoorziening tijdelijk even op adem komen. Hier leren zij om dichtbij zichzelf te blijven en om te gaan met hun hoogsensitiviteit. Het doel is in principe geheel of gedeeltelijk re-integreren in het (regulier) onderwijs.

Hoogsensitiviteit en schooluitval

Hoogsensitieve kinderen krijgen stress wanneer er te weinig tijd en rust is voor diepgaande informatieverweking, door te snelle en onnatuurlijke overgangen of een te veel aan omgevingsgeluid. Ze raken overprikkeld als er te veel regels worden opgelegd of de situatie niet rechtvaardig voelt. Ze neigen zich te veel aan te passen aan (on)uitgesproken wensen of behoud van harmonie in de groep. Het onderwijssysteem stelt vaak eisen waar hoogsensitieve kinderen moeilijk aan kunnen voldoen. Druk op automatiseren, verwerkingssnelheid en opgelegde leerstof zijn dan sterke triggers. Als die stress te lang duurt en ontspanning en rust uitblijven, kunnen burn-outklachten ontstaan met schooluitval tot gevolg.

Als gevolg van overprikkeling en het wegcijferen van zichzelf ontstaan vaak eerst  psychosomatische klachten zoals hevige vermoeidheid die kan  leiden tot extreme angsten en uitbarstingen die als eerste naar buiten komen in de veilige thuisomgeving. Deze kunnen zich doorontwikkelen tot angst- dwangstoornissen, burn-out en of depressie. Op school laten deze kinderen (nog) lange tijd sociaal wenselijk gedrag zien, waardoor de leerkracht hen vaak niet (h)erkent. Als deze kinderen tijdig herkend en geholpen worden, kunnen zwaardere vormen van jeugdhulp, speciaal onderwijs en medicatie in de meeste gevallen worden voorkomen.

Flowkids is daarom actief op zowel het terrein van de preventie als op herstel na uitval. Hoogsensitieve kinderen die overbelast raken in het regulier onderwijs kunnen bij deze gecombineerde onderwijs- jeugdhulpvoorziening tijdelijk even op adem komen. Hier leren zij om dichtbij zichzelf te blijven en om te gaan met hun hoogsensitiviteit. Het doel is in principe geheel of gedeeltelijk re-integreren in het (regulier) onderwijs.

Winnen kopie

Resultaten

Ervaring en onderzoek wijzen uit dat ontspanning en welzijn voor deze kinderen niet alleen leidt tot een betere gezondheid maar ook tot betere schoolprestaties. Op basis van intensieve samenwerking met scholen voor basis- en voortgezet onderwijs worden goede resultaten behaald. Zo is het voor scholieren haalbaar gebleken om een overgangsbewijs, deelcertificaten of eindexamen te behalen, ondanks uitval gedurende het schooljaar. De Variawet maakt het mogelijk deze kinderen te ondersteunen op een andere locatie dan school. Door het verruimen van de autonomie en maatwerk te leveren blijken deze kinderen zich snel te kunnen herstellen waardoor nieuwe ruimte ontstaat voor persoonlijke ontwikkeling en leren.

Circa 85% van kinderen door Flowkids is begeleid  keert uiteindelijk terug in  het regulier onderwijs waar na re-integratie begeleiding en goede nazorg beter passend onderwijs wordt geboden. Voor de overige kinderen is een andere passende vorm van zorg, onderwijs of een leerwerkplek gevonden.

Sinds drie jaar verrichten we samen met de Katholieke Universiteit Leuven onderzoek naar hoogsensitiviteit. Op basis van studie, ervaringsleren en onderzoek zijn de volgende publicaties tot stand gekomen:

Publicaties

Zonnestralen

Zonnestralen is een minidocumentaire voor herkenning en preventie van stress in het onderwijs om schooluitval te voorkomen. De minidocumentaire is

Lees meer

Hoezó werkdruk

Werkdruk in het onderwijs geniet de laatste tijd grote belangstelling. Hierbij gaat het vooral om de werkdruk die leerkrachten ervaren.

Lees meer

Maak kennis met ons team

Mirjam van Diemen

Holistisch kindertherapeut

Begeleiding kinderen en ouders

Lisanne van Ballegooijen

Jeugd & gezinsprofessional

Begeleiding kinderen en ouders 

Bas Machielsen

Holistisch opvoed- en kindercoach

Begeleiding kinderen

Annelies Weise – Nollen

Leerkracht HSP/HB en gecertificeerd HSP- coach

Begeleiding kinderen en ouders 

Greetje van den Heiligenberg

Leerkracht HSP/socioloog/beeldend kunstenaar

Begeleiding kinderen en ouders

JOLENE SMITS

Holistisch opvoed- en kindercoach

Begeleiding kinderen

Yvonne Anker

HSP coach en gezinstherapeut

Begeleiding kinderen en ouders

Fenne Verbunt

Holistisch opvoed- en kindercoach

Begeleiding kinderen en
Administratieve ondersteuning

Julia sweep

Onderwijsassistent en kindercoach

Begeleiding kinderen en
Onderwijs