Bij Flowkids mogen
kinderen natuurlijk leren

Bij flowkids mogen
kinderen natuurlijk leren

ONZE DIENSTVERLENING

Flowkids kan ten behoeve van herstel na uitval op school flexibel worden ingezet, afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden van het kind, ouders en school. De inzet kan variëren van één tot vier (balans)dagen per week. Daarnaast begeleiden we ouders in het leren omgaan met hoogsensitiviteit en bieden we ondersteuning aan de school om het onderwijs af te stemmen en terugkeer in het reguliere onderwijs te bevorderen.

Onze diensten

 • preventie en voorlichting in het regulier onderwijs en aan ouders,
  professionals in jeugdhulp en gezondheidszorg
 • (dag)begeleiding en onderwijsondersteuning aan overbelaste hoogsensitieve kinderen
 • ouderbegeleiding in omgang met hoogsensitieve kinderen
 • begeleiding bij de re-integratie in het reguliere onderwijs.

Onze Werkwijze

Bij Flowkids mogen kinderen natuurlijk leren. Dat doen we door het welzijn van de kinderen centraal te stellen en leren zonder druk of dwang mogelijk te maken. Kinderen leren samen met maximaal 10 andere kinderen van verschillende leeftijden in een kleinschalige sfeervolle buitenlocatie dichtbij de natuur. Flowkids speelt in op de natuurlijke basisbehoeftes van hoogsensitieve kinderen door ze de ruimte te bieden  om de hoeveelheid informatie en prikkels zelf te reguleren.

 

Hoe wij werken

In een kleine leergemeenschap met kinderen van verschillende leeftijden, waarbij:

 • kinderen leren in eigen tempo en op eigen niveau
 • kinderen beschikken over eigen leerstof waaraan gewerkt wordt op de ‘werkmomenten’ gedurende de dag. De focus ligt daarbij op het op peil houden van de kernvakken
 • kinderen zelf mogen meebeslissen over de overige activiteiten om ondernemerschap en welbevinden te vergroten. Er is sprake van een gelijkwaardige omgang
 • de manier van leren is afgestemd op de leerstijl, die we samen ontdekken
 • er keuzevrijheid is in gebruik van tablet/laptop/werkboekjes, zolang er voldoende interactie is met anderen en ieder zich veelzijdig ontwikkelt. Dit vergroot het zelfvertrouwen en de succeservaringen
 • er veel ruimte is  voor buiten zijn en bewegen. Dit helpt kinderen om de natuurlijke balans te behouden en dichtbij zichzelf te blijven.

Hoe wij werken

In een kleine leergemeenschap met kinderen van verschillende leeftijden, waarbij:

 • kinderen leren in eigen tempo en op eigen niveau
 • kinderen beschikken over eigen leerstof waaraan gewerkt kan worden op de ‘werkmomenten’ gedurende de dag. De focus ligt daarbij op het op peil houden van de kernvakken
 • kinderen zelf mogen meebeslissen over de overige activiteiten om ondernemerschap en welbevinden te vergroten. Er is sprake van een gelijkwaardige omgang
 • de manier van leren is afgestemd op de leerstijl, die we samen ontdekken
 • er keuzevrijheid is in gebruik van tablet/laptop/werkboekjes, zolang er voldoende interactie is met anderen en ieder zich veelzijdig ontwikkelt. Dit vergroot het zelfvertrouwen en de succeservaringen
 • er veel ruimte is  voor buiten zijn en bewegen. Dit helpt kinderen om de natuurlijke balans te behouden en dichtbij zichzelf te blijven.

Leerdoelen

Zo creëren we passend onderwijs voor hoogsensitieve kinderen en werken we aan de volgende leerdoelen:

 • kinderen komen tot rust en herstellen hun welbevinden
 • kinderen leren hun gevoelens onder woorden te brengen
 • kinderen leren hun grenzen kennen en durven deze te aan te geven
 • de onderwijsbelasting is afgestemd op de balastbaarheid van de kinderen
 • Het welbevinden in de onderwijssituatie is duurzaam hersteld

Onze begeleiding is holistisch, dat wil zeggen dat we de mentale, emotionele, lichamelijke en spirituele gezondheid als een geheel beschouwen. Met deze aanpak blijken we in staat te zijn om kinderen te helpen die mogelijk weinig baat hebben gehad bij specialistische therapie. 

Voor Hoogsensitieve kinderen

Hoogsensitieve kinderen hebben het talent om energieën, emoties en sferen waar te nemen. Zij hebben veel inlevingsvermogen. Ze voelen intuïtief aan wat belangrijk is voor het opbouwen van een duurzame liefdevolle samenleving. Als deze kinderen de ruimte krijgen om volledig zichzelf te zijn, komen ze tot bloei. Wanneer ze onder druk gezet worden kunnen ze flink botsen met onze bestaande structuren. Deze kinderen wijzen ons de weg van een hoofdgestuurd naar een hartgedragen bewustzijn.

Hoogsensitieve kinderen zien, voelen en weten vaak dingen die zijzelf en anderen niet goed begrijpen. Hoogsensitieve kinderen hebben een groot empathisch vermogen en beschikken over bijzondere talenten die gekoesterd mogen worden. 

KENMERKEN HOOGSENSITIeVE
KINDEREN

 • voelen zich vaak anders dan leeftijdsgenoten, eenzaam en onbegrepen
 • verzetten zich tegen regels die gebaseerd zijn op macht, ook al zijn ze nog zo timide en bescheiden
 • kunnen zich heel gemakkelijk inleven en zijn hulpvaardig
 • hebben een natuurlijk respect voor het leven, liefde voor dieren en zorg voor het milieu
 • zijn vaak lange tijd zachtmoedig en hebben moeite met voor zichzelf opkomen
 • voelen stemmingen en emoties van anderen aan en nemen deze vaak (onbewust) over
 • hebben meer tijd en rust nodig om emoties te verwerken 
 • hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel
 • voelen zich heel verantwoordelijk (trekken schaamte, schuld naar zich toe) 
 • hebben vaak een spiritueel levensbesef met (on)bewuste herinneringen aan eerdere levens

OPen uurtje

Natuurlijk wil je als ouder, betrokken school of hulpverlener weten waar het hoogsensitieve kind eventueel geplaatst gaat worden voor een fijne extra ondersteuning. Daarom houden we op iedere laatste donderdag van de maand een ‘open uurtje’, zodat je de sfeer kunt proeven en informatie kunt inwinnen. We geven een korte rondleiding en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Heb je interesse? Neem een kijkje tussen onze evenementen om jezelf in te schrijven.

Casusbespreking

Hoogsensitieve kinderen met internaliserende, naar binnen gerichte, gedragsproblemen op school uit de jeugdhulpregio’s West Brabant Oost, West Brabant West en Hart van Brabant kunnen bij Flowkids terecht voor individuele en/of groepsbegeleiding. De duur en intensiteit van de begeleiding worden in onderling overleg bepaald. Aanmelden of verzoek om casusbespreking kan via het aanmeldformulier.

Flowkids biedt geen behandeling en begeleiding voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen op school en geen behandeling voor ernstige psychische/psychiatrische problematiek. In voorkomende gevallen verwijst Flowkids naar gespecialiseerde behandelaars en vormen van onderwijs 

 •  

Aanmeldprocedure

Hoogsensitieve kinderen met internaliserende, naar binnen gerichte, gedragsproblemen op school uit de jeugdhulpregio’s West Brabant Oost, West Brabant West en Hart van Brabant kunnen bij Flowkids terecht voor individuele en/of groepsbegeleiding. De duur en intensiteit van de begeleiding worden in onderling overleg bepaald.
Aanmelden of verzoek om casusbespreking kan via het aanmeldformulier.

Flowkids biedt geen behandeling en begeleiding voor kinderen met autisme. Deze kinderen hebben behoefte aan een strakke structuur, voorspelbaarheid en duidelijke begrenzing, terwijl bij Flowkids juist vrijheid en regelruimte wordt geboden. Verder biedt Flowkids geen behandeling en begeleiding voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen op school en geen behandeling van ernstige psychische/psychiatrische problematiek. In voorkomende gevallen verwijst Flowkids naar gespecialiseerde behandelaars en vormen van onderwijs.

verloopt als volgt:

 • aanmelden via intakeformulier op de website
 • telefonische kennismaking (binnen 2 weken)
 • intakegesprek (alleen met verwijzing huisarts, jeugdarts of jeugdprofessional)
 • afstemming met school van inschrijving
 • kennismaking met Flowkids op locatie
 • proefdagen bij Flowkids
 • plaatsing bij Flowkids
 • start begeleiding ouders
 • start voorbereiding school op re-integratie of beter passend onderwijs

Aanmeldprocedure

De aanmeldprocedure verloopt als volgt:

 • aanmelden via intakeformulier op de website
 • telefonische kennismaking (binnen 2 weken)
 • intakegesprek (alleen met verwijzing huisarts, jeugdarts of jeugdprofessional)
 • afstemming met school van inschrijving
 • kennismaking met Flowkids op locatie
 • proefdagen bij Flowkids
 • plaatsing bij Flowkids
 • start begeleiding ouders
 • start voorbereiding school op re-integratie of beter passend onderwijs